Zgoda na publikację wizerunku

Załącznik do Regulaminu Wydarzeń organizowanych przez Goyki 3 Art Inkubator

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzeń, organizowanych przez Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie i wyrażam zgodę na publikację,  wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym w szczególności umieszczanie i prezentowanie,  przez Organizatora lub podmioty z nimi współpracujące,  mojego wizerunku.

Jednocześnie oświadczam, iż ww. zgoda wyrażona powyżej jest nieograniczona w czasie i terytorialnie oraz dotyczy również wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nienoszących cech utworu, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie i rozpowszechnianie będzie związane z realizacją w celu informowania o działalności realizowanej przez Organizatora i będzie zgodne z dobrymi obyczajami.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w szczególności poprzez jego:

publikację na stronie internetowej Organizatora, na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i jego udostępnianie użytkownikom Internetu w inny sposób;

zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu wizerunku, wprowadzanie utrwalonego wizerunku do pamięci komputera;

wprowadzanie utrwalonego wizerunku do baz danych Organizatora;

w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utrwalonego wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem telewizji, Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego oświadczenia.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist