Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI GOYKI 3 ART INKUBATORA W SOPOCIE

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin, dalej jako „Regulamin”, reguluje sposób korzystania z czytelni położonej przy ulicy Jakuba Goyki 3 w Sopocie, dalej w treści Regulaminu jako „Czytelnia”.

2. Regulamin niniejszy ustalony został przez Goyki 3 Art Inkubator, posiadającą NIP: 585-14-89-587, REGON 384769504, samorządową instytucję kultury, powołaną uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Miasta Sopotu w dniu 29 maja 2019 roku pod nr 5, dalej w treści Regulaminu jako „Art Inkubator”.

§ 2.  Warunki korzystania

1. Prawo do korzystania z Czytelni mają Czytelnicy, którzy zarejestrują się jako użytkownicy Czytelni (dalej jako „Korzystający”) za pośrednictwem strony https://m6179.lib.mol.pl//, będą utrzymywać konto użytkownika Czytelni i wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu założenia i prowadzenia konta użytkownika Czytelni przez dedykowany do tego program Art Inkubatora.

2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są:

a) zapoznać się z Regulaminem;
b) wierzchnie okrycia pozostawić w czytelni;
c) zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać pozostałym Korzystającym;
d) wyciszyć wszelkie urządzenia elektroniczne na czas korzystania z Czytelni;
e) stosować się do zasad związanych z ograniczeniami i obowiązkami wprowadzonymi przez Art Inkubator w związku ze stanem epidemii Sars-Cov2 (zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans pomiędzy Korzystającymi).

3. Art Inkubator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

§ 3. Udostępnienie zbiorów

1. Z księgozbioru można korzystać wyłącznie na miejscu.

2. Z księgozbioru Czytelni korzysta się po wcześniejszej rezerwacji książek online za pośrednictwem systemu https://m6179.lib.mol.pl//, dostępnego na stronie www.goyki3.pl

3. Rezerwacja terminu wizyty w Czytelni odbywa się online, za pośrednictwem strony internetowej www.goyki3.pl

4. Korzystający może zarezerwować nie więcej niż trzy książki na jeden termin wizyty w Czytelni.

5. Przed opuszczeniem Czytelni należy zwrócić wypożyczone materiały pracownikowi Art Inkubatora.

6. Korzystający odpowiada osobiście za udostępnione mu książki. Wszelkie ich uszkodzenia powinien zgłosić pracownikowi Art Inkubatora.

7. Pracownik Art Inkubatora zobowiązany jest do udzielania Czytelnikowi wszelkich informacji dotyczących zbiorów oraz pomocy w korzystaniu z katalogu online.

8. Pracownik Art Inkubatora ma prawo nakazać opuszczenie Czytelni osobom:

·  nietrzeźwym lub naruszającym zasady korzystania z Czytelni;
·  które ze względu na widoczne oznaki choroby albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników.

9.  Czytelnia jest czynna w poniedziałki i wtorki od godziny 11.00 do godziny 16.00.

10. Rezerwacja książek ze zbiorów Czytelni przyjmowana jest do godziny 10.00 dnia, w którym Korzystający będzie korzystał z Czytelni.

11. Czytelnia jest nieczynna w następujące dni: 1 stycznia, 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia, 31 grudnia.

12. Art Inkubator zastrzega, że Czytelnia może być niedostępna również w inne dni, poza wskazanymi w ust. 8 powyżej. Informacja o powyższym będzie umieszczona na stronie internetowej www.goyki3.pl

13. Zabrania się wprowadzania do Czytelni zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.

14. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów, w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do tych ograniczeń lub zakazów, a Art Inkubator odmówi wstępu do Czytelni w przypadku nieprzestrzegania tych zakazów lub ograniczeń, a także w przypadku wprowadzenia nakazu zamknięcia obiektów o tym charakterze lub ograniczenia liczby osób korzystających z obiektów o tym charakterze.

§ 4. Zasady przebywania w Czytelni

1.  Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w Czytelni nie może przekroczyć 2 osób.

2.  Rezerwacja miejsca w Czytelni możliwa jest na czas nie dłuższy niż 2 godziny podczas jednej wizyty, z tym zastrzeżeniem, że Korzystający może korzystać z Czytelni ponad wskazane 2 godziny, do czasu aż wizytę w Czytelni rozpocznie kolejna zarejestrowania po nim osoba.

3. W Czytelni zabrania się:

a) palenia tytoniu;
b) spożywania alkoholu;
c) dewastacji lub zaśmiecania obiektu;
d) hałasowania;
e) prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie korzystania w Czytelni;

4.  Art Inkubator zastrzega sobie prawo do nakazania opuszczenia Czytelni przez osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2022 roku.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist