Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik do Regulaminu Wydarzeń organizowanych przez Goyki 3 Art Inkubator

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dostosowane do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – RODO

Zgoda udzielona dla: Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie; dalej jako „Organizator”

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie mojego

imienia i nazwiska
informacji o stanie zdrowia
adresu email

W następujący sposób i w celu:

przetwarzanie, utrwalanie i wprowadzenie do bazy danych systemów komputerowych, w celu rejestracji uczestnictwa i wzięcia udziału w wydarzeniach Organizatora, zminimalizowania ryzyka zarażenia chorobą  COVID-19 uczestników Wydarzenia.

Zostałem/-am poinformowana, że wyrażenie zgody na podanie ww. danych osobowych oraz ich podanie jest dobrowolne oraz, że zgodę wyrażoną w niniejszym oświadczeniu mogę cofnąć w każdym czasie poprzez złożenie wobec Organizatora  stosownego oświadczenia na piśmie w siedzibie Organizatora  lub za pośrednictwem poczty listem poleconym lub mailowo pod adresem iod@msb.com.pl Zostałem/-am również poinformowany
o zasadach, podstawach i sposobie przetwarzania moich danych osobowych oraz o przysługujących mi w związku z tym przetwarzaniem uprawnieniach w klauzuli informacyjnej, którą otrzymałem/-am.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist