Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie, przy ul. Goyki 3, NIP: 5851489587; samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Sopotu w dniu 29 maja 2019 r. pod nr 5, powołana uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, REGON 384769504; adres ul. Jana Sobieskiego 26/4; 81-781 Sopot.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@msb.com.pl.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest przyjmowanie, rejestrowanie i realizacja składanych w sklepie internetowym zamówień, realizacja wysyłki zamówionych i zakupionych w sklepie internetowym towarów, realizacja płatności za zakupiony towar.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b oraz pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane potocznie RODO).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia składanego w sklepie internetowym sprzedawcy.
 7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, jednakże dla dokonania płatności elektronicznej niezbędne będzie udostępnienie danych osobowych również Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.; KRS 0000347131. Zakres przetwarzanych danych osobowych koniecznych dla dokonania płatności zostanie wskazany przez pośrednika w płatności. W zakresie danych osobowych niezbędnych dla zrealizowania dostawy zamówionych towarów, dane osobowe zostaną udostępnione dostawcy.
 8. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat licząc od końca danego roku obrotowego w odniesieniu do danych zawartych w dokumentach księgowych, których obowiązek przechowywania spoczywa na Spółce na mocy art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku), a w zakresie pozostałych danych przez czas niezbędny dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania lub w okresie 6 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym doszło do wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
 11. Po upływie tych okresów materiały, dokumenty lub inne nośniki, które zawierają Pani/Pana dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 12. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@msb.com.pl.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist