Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Goyki 3

Informujemy, że:

  • Administratorem danych wskazanych w oświadczeniu jest Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie przy ul. Goyki 3, 81-706 Sopot. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@msb.com.pl;
  • Celem zbierania danych osobowych jest zapewnienie możliwości rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Goyki 3 Art. Inkubator, jak również w zakresie danych o stanie zdrowia- zminimalizowanie ryzyka zarażenia chorobą COVID-19 uczestników wydarzeń.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane potocznie RODO), w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Dane o stanie zdrowia są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 pkt. a) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt a) w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie oraz art. w zw. z art. 6 ust.1 pkt. d) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zw. z 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jak również na podstawie art. 9 ust. 2 pkt i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika i dopuszczenia do wzięcia udziału w wydarzeniach, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa osób zgromadzonych na wydarzeniach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy Pana/ Pani udział w tym wydarzeniu.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  • Dane osobowe gromadzone na podstawie innej niż w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagający ich przechowywania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem lub przez okres 14 dni od dnia wzięcia udziału w danym wydarzeniu, nie dłużej niż 30 dni od dnia rejestracji udziału w danym wydarzeniu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@msb.com.pl.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist