Konkurs / Competition

 

Konkurs na logo i identyfikację wizualną „Goyki 3 Art Inkubator”

Celem Konkursu jest opracowanie logo oraz identyfikacji wizualnej dla nowej instytucji kultury w Sopocie pn. „Goyki 3 Art Inkubator”.

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy, międzynarodowy.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

Etap I – składanie portfolio przez projektantów /zespoły projektowe.

Etap II – zlecenie czterem wybranym przez Jury Konkursowe projektantom/zespołom projektowym, wstępnych koncepcji Logo i wraz z przykładowymi propozycjami użycia znaku.

Po zakończeniu Etapu II Konkursu nastąpi ocena przygotowanych w II Etapie projektów i wybór zwycięzcy Konkursu, któremu następnie Organizator na podstawie odrębnej umowy zleci przygotowanie pełnej identyfikacji wizualnej i ostatecznej wersji Logo.

Terminy

Ogłoszenie konkursu – 4.11.2019 r.

Nadsyłanie portfolio – do dnia 18.11.2019 r. do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników I etapu – do dnia 26.11.2019 r.

Przygotowanie i przesłanie do Organizatora wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej przez projektantów / zespoły projektowe, wyłonionych do II Etapu Konkursu – do dnia 20.12.2019 r. do godziny 23:59.

Ogłoszenie wyniku II etapu konkursu, wyłonienie zwycięzcy – do 15.01.2020 r.

Nagrody

Etap I – nadsyłanie portfolio – bezpłatny

Etap II – Nagrodą dla 3 uczestników finalistów II etapu Konkursu, których projekty nie zwyciężyły w Konkursie będzie kwota pieniężna w wysokości 1 500,00 zł brutto.

– Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu będzie kwota 4 000,00 zł brutto oraz zlecenie opracowania pełnej księgi identyfikacji wizualnej na podstawie odrębnej Umowy za kwotę 8 000,00 zł brutto.

Jury

Joanna Cichocka – Gula – Dyrektor Goyki 3 Art Inkubatora

Jan Sikora – dr hab. prof. ASP, autor projektu wnętrza Art. Inkubatora

Małgorzata Śliwińska – Dyrektor artystyczna dwutygodnika Forum

Marta Szadowiak – PR Manager

Anita Wasik – graficzka, projektantka, absolwentka ASP

Zakres projektów do wykonania

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu Konkursu.

Pytania o konkurs proszę kierować:
konkurs@goyki3.pl

Dokumenty Konkursu

1_Regulamin konkursu na logo

2_Załącznik nr 1 Karta Uczestnika Konkursu

3_Załącznik nr 2 Brief

4_Załącznik nr 3 Zakres Projektów do Wykonania

5_Załącznik nr 4 Wzór Umowy ze zwycięzcą

6_Załącznik nr 5 Klauza Informacyjna

7_Regulamin Jury

 

 

Competition for the Logo and Visual Identity of ‘Goyki 3 Art Inkubator’ 

The objective of the Competition is to create the Logo and visual identity for the new institution of culture „Goyki 3 Art Inkubator”.

The Competition is open, two-stage, and international.

The Competition is divided into the following two stages

Stage I – submission of portfolios by the designers / design teams.

Stage II – commissioning of the preliminary concepts of the Logo and of exemplary proposals of the Organiser’s logo from four designers/design teams selected by the Competition Jury.

Upon completion of Stage II of the Competition, the designs produced at Stage II shall be assessed and the Competition winner selected; thereafter, the Organiser shall commission the production of full visual identity and the final version of the Logo from the winner under a separate agreement.

The Dates

Announcement of the Competition – on 04/11/2019

Submission of portfolios – on or before 18/11/2019, by 23:59 hours

Announcement of the results of Stage I – on or before 26/11/2019

Production and forwarding to the Organiser of the preliminary concepts of visual identity by the designers / design teams selected to take part in Stage II of the Competition – on or before 20/12/2019, by 23:59 hours.

Announcement of the result of Stage II of the Competition; selection of the winner – on or before 15/01/2020.

The Prizes

Stage I – submission of portfolios – free participation

Stage II – Each of the 3 participants in the final Stage II of the Competition whose designs do not win the Competition shall be awarded the financial prize of PLN 1 500 PLN gross;

The Winner of the Competition shall be awarded the prize of PLN 4 000 PLN gross and an order to develop a full book of visual identyfication based on a separate Agreement for 8 000 PLN gross.

Jury

Joanna Cichocka – Gula – Director of Goyki 3 Art Inkubator

Jan Sikora – dr hab, Professor at ASP, author of the interior design of Goyki 3 Art Inkubator

Małgorzata Śliwińska – Art Director Forum magazine

Marta Szadowiak – PR Manager

Anita Wasik – graphic artist, designer, graduate of the Academy of Fine Arts

The scope of the design to be produced

Described in Schedule No. 3 of The Rules of the Competition.

If you have any question please contact us:
konkurs@goyki3.pl

Competition Documents

1_Rules of the Competition

2_Schedule No 1 Participants Card

3_Schedule_no_2_Brief

4_ Schedule no 3 Scope of Designs

5_ Schedule no 4 Agreement_competition

6_Schedule no 5 Information Clause

 

 


 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist