Konkurs / Competition

 

Konkurs na logo i identyfikację wizualną „Goyki 3 Art Inkubator”

Celem Konkursu jest opracowanie logo oraz identyfikacji wizualnej dla nowej instytucji kultury w Sopocie pn. „Goyki 3 Art Inkubator”.

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy, międzynarodowy.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

Etap I – składanie portfolio przez projektantów /zespoły projektowe.

Etap II – zlecenie czterem wybranym przez Jury Konkursowe projektantom/zespołom projektowym, wstępnych koncepcji Logo i wraz z przykładowymi propozycjami użycia znaku.

Po zakończeniu Etapu II Konkursu nastąpi ocena przygotowanych w II Etapie projektów i wybór zwycięzcy Konkursu, któremu następnie Organizator na podstawie odrębnej umowy zleci przygotowanie pełnej identyfikacji wizualnej i ostatecznej wersji Logo.

Terminy

Ogłoszenie konkursu – 4.11.2019 r.

Nadsyłanie portfolio – do dnia 18.11.2019 r. do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników I etapu – do dnia 26.11.2019 r.

Przygotowanie i przesłanie do Organizatora wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej przez projektantów / zespoły projektowe, wyłonionych do II Etapu Konkursu – do dnia 20.12.2019 r. do godziny 23:59.

Ogłoszenie wyniku II etapu konkursu, wyłonienie zwycięzcy – do 15.01.2020 r.

Nagrody

Etap I – nadsyłanie portfolio – bezpłatny

Etap II – Nagrodą dla 3 uczestników finalistów II etapu Konkursu, których projekty nie zwyciężyły w Konkursie będzie kwota pieniężna w wysokości 1 500,00 zł brutto.

– Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu będzie kwota 4 000,00 zł brutto oraz zlecenie opracowania pełnej księgi identyfikacji wizualnej na podstawie odrębnej Umowy za kwotę 8 000,00 zł brutto.

Jury

Joanna Cichocka – Gula – Dyrektor Goyki 3 Art Inkubatora

Jan Sikora – dr hab. prof. ASP, autor projektu wnętrza Art. Inkubatora

Małgorzata Śliwińska – Dyrektor artystyczna dwutygodnika Forum

Marta Szadowiak – PR Manager

Anita Wasik – graficzka, projektantka, absolwentka ASP

Zakres projektów do wykonania

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu Konkursu.

Pytania o konkurs proszę kierować:
konkurs@goyki3.pl

Dokumenty Konkursu

1_Regulamin konkursu na logo

2_Załącznik nr 1 Karta Uczestnika Konkursu

3_Załącznik nr 2 Brief

4_Załącznik nr 3 Zakres Projektów do Wykonania

5_Załącznik nr 4 Wzór Umowy ze zwycięzcą

6_Załącznik nr 5 Klauza Informacyjna

7_Regulamin Jury

 

 

Competition for the Logo and Visual Identity of ‘Goyki 3 Art Inkubator’ 

The objective of the Competition is to create the Logo and visual identity for the new institution of culture „Goyki 3 Art Inkubator”.

The Competition is open, two-stage, and international.

The Competition is divided into the following two stages

Stage I – submission of portfolios by the designers / design teams.

Stage II – commissioning of the preliminary concepts of the Logo and of exemplary proposals of the Organiser’s logo from four designers/design teams selected by the Competition Jury.

Upon completion of Stage II of the Competition, the designs produced at Stage II shall be assessed and the Competition winner selected; thereafter, the Organiser shall commission the production of full visual identity and the final version of the Logo from the winner under a separate agreement.

The Dates

Announcement of the Competition – on 04/11/2019

Submission of portfolios – on or before 18/11/2019, by 23:59 hours

Announcement of the results of Stage I – on or before 26/11/2019

Production and forwarding to the Organiser of the preliminary concepts of visual identity by the designers / design teams selected to take part in Stage II of the Competition – on or before 20/12/2019, by 23:59 hours.

Announcement of the result of Stage II of the Competition; selection of the winner – on or before 15/01/2020.

The Prizes

Stage I – submission of portfolios – free participation

Stage II – Each of the 3 participants in the final Stage II of the Competition whose designs do not win the Competition shall be awarded the financial prize of PLN 1 500 PLN gross;

The Winner of the Competition shall be awarded the prize of PLN 4 000 PLN gross and an order to develop a full book of visual identyfication based on a separate Agreement for 8 000 PLN gross.

Jury

Joanna Cichocka – Gula – Director of Goyki 3 Art Inkubator

Jan Sikora – dr hab, Professor at ASP, author of the interior design of Goyki 3 Art Inkubator

Małgorzata Śliwińska – Art Director Forum magazine

Marta Szadowiak – PR Manager

Anita Wasik – graphic artist, designer, graduate of the Academy of Fine Arts

The scope of the design to be produced

Described in Schedule No. 3 of The Rules of the Competition.

If you have any question please contact us:
konkurs@goyki3.pl

Competition Documents

1_Rules of the Competition

2_Schedule No 1 Participants Card

3_Schedule_no_2_Brief

4_ Schedule no 3 Scope of Designs

5_ Schedule no 4 Agreement_competition

6_Schedule no 5 Information Clause

 

 


 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST