Regulamin zwiedzania wieży

REGULAMIN
 WIEŻY WIDOKOWEJ PRZY ULICY GOYKI 3 W SOPOCIE

 

1. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, dalej jako „Regulamin” reguluje sposób korzystania z wieży widokowej położonej w budynku Goyki 3 Art Inkubatora przy ulicy Jakuba Goyki 3 w Sopocie, dalej w treści Regulaminu jako „Wieża”.
 2. Regulamin niniejszy ustalony został przez Goyki 3 Art Inkubator, posiadającą NIP: 585-14-89-587, REGON 384769504, samorządową instytucję kultury, powołaną uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Miasta Sopotu w dniu 29 maja 2019 roku pod nr 5, dalej w treści Regulaminu jako „Zarządzający”.

2. Odpłatność wstępu

 1. Wejście osób zwiedzających na Wieżę jest odpłatne.
 2. Bilet nabyć można w przy wejściu na Wieżę, płacąc gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Zarządzający informuje o cenie biletu poprzez wywieszenie stosownej informacji przy wejściu na wieżę i na www.goyki3.pl.

3. Warunki wstępu na Wieżę

 1. Wejście na Wieżę jest dostępne dla osób zwiedzających w dniach od środy do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00 w sezonie jesiennym i zimowym od 1 września do 30 kwietnia oraz w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 16.00 w sezonie letnim, czyli od 1 maja do 31 sierpnia. Zarządzający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych terminów zwiedzania.
 2. Wieża jest niedostępna dla osób zwiedzających w następujące dni: 1 stycznia, 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, Święto Konstytucji 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia. 31 grudnia.
 3. Zarządzający zastrzega, że Wieża może być niedostępna dla zwiedzających również w inne dni, poza wskazanymi w ust. 2 powyżej, jak również w czasie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czym informuje się przez wywieszenie informacji przy wejściu na Wieżę i na stronie www.goyki3.pl.
 4. Zabrania się wejścia na Wieżę również w każdym czasie, kiedy zamknięty będzie budynek Goyki 3 Art Inkubatora.
 5. Zabrania się wejścia na Wieżę osób w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 6. Zabrania się wejścia na Wieżę dzieciom, które nie ukończyły 6 lat.
 7. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat mogą wejść na Wieżę wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Zabrania się wprowadzania na Wieżę zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników.
 9. Zarządzający  zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na Wieżę również innych osób, jeżeli z okoliczności wynika, że wejście danej osoby na Wieżę stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na Wieży. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na Wieżę osób z widocznymi oznakami chorobowymi (kaszel, gorączka). Decyzję o odmowie   wpuszczenia danej osoby na Wieżę podejmuje pracownik Zarządzającego.
 10. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów, w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do tych ograniczeń lub zakazów, a Zarządzający odmówi wstępu na Wieżę w przypadku nieprzestrzegania tych zakazów lub ograniczeń, a także w przypadku wprowadzenia nakazu zamknięcia obiektów o tym charakterze dla zwiedzających lub ograniczenia liczby zwiedzających obiekt o ty charakterze.

4. Zasady bezpieczeństwa na Wieży

 1. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na Wieży nie może przekroczyć 6 osób.
 2. Maksymalny czas przebywania jednej osoby na Wieży wynosi 45 minut.
 3. Podczas wchodzenia się na Wieżę i schodzenia z Wieży należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Na Wieży zabrania się:
 5. palenia tytoniu;
 6. niszczenia elementów konstrukcji;
 7. zrzucania z Wieży jakichkolwiek przedmiotów;
 8. spożywania alkoholu;
 9. dewastacji lub zaśmiecania obiektu;
 10. hałasowania.
 11. Zarządzający zastrzega sobie prawo do wezwania osób zwiedzających do natychmiastowego opuszczenia Wieży, jeżeli przebywanie na niej, w szczególności w związku z nagłym pogorszeniem się warunków atmosferycznych, może stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Cena biletu w tym przypadku nie ulega zwrotowi.
 12. Zarządzający zastrzega sobie prawo do nakazania opuszczenia Wieży przez osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu. Cena biletu w tym przypadku nie ulega zwrotowi.

5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2021 roku.

Dyrektor Goyki 3 Art Inkubatora
Joanna Cichocka-Gula

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist